Bezorging

De bezorgkosten bedragen € 75,- voor het eerste artikel, elk volgende artikel is € 25,-.

  • Zodra uw meubels binnen zijn, wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.
  • Zorg dat er iemand aanwezig is op de afgesproken bezorgdag. Dit voorkomt minimaal € 50,00 her- bezorgkosten.
  • Zorg ervoor dat u tijdens aflevering in staat bent de order te voldoen, tenzij u reeds het volledige bedrag betaald heeft.

Controleer of uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoongegevens juist zijn ingevuld op uw orderbevestiging. Geef bij eventuele verhuizingen de gegevens tijdig door. Indien mogelijk verzoeken wij u ook het telefoonnummer van uw werk door te geven.

Wij verzoeken u de ingang/ doorgang van uw woning vrij te maken van obstakels zoals schilderijen, fietsen, planten etc. Tevens dient u na te gaan of de meubelen via de normale weg naar binnen kunnen. Het bezorgen op een etage hoger dan begane grond dient ten alle tijden gemeld te worden. Indien blijkt dat een verhuislift noodzakelijk is, zal deze aan u berekend worden. De kosten hiervan bedragen ca. € 170,00. Indien achteraf blijkt dat de meubels niet via een normale weg naar binnen kunnen zullen alsnog de kosten van het opnieuw bezorgen en het eventueel huren van een lift aan u worden berekend.

De meubels dienen bij aflevering:

  • door de bezorgmedewerker van de verpakking te worden ontdaan.
  • gemonteerd te worden, tenzij op de order anders is overeengekomen.
  • op de gewenste plaats te worden gezet.
  • in aanwezigheid van de klant gecontroleerd te worden op eventuele schade.
  • gecontroleerd te worden op de juistheid van geleverde goederen.
  • In geval van eventuele schade dient dit direct op het afleverdocument genoteerd te worden.
  • Indien op verzoek van de klant meubelen ingepakt achterblijven, dient u er rekening mee te houden dat alle garantie op transportschade claims komen te vervallen. Na controle tekent u voor: "Ontvangst in goede staat en onbeschadigd".

U kunt begrijpen dat schadeclaims achteraf niet meer in behandeling kunnen worden genomen. De bezorgmedewerker dient tevens zorg te dragen voor het meenemen van emballage materiaal, tenzij u aangeeft deze te willen behouden. Betaling van het restantbedrag dient voor of bij aflevering geheel te worden voldaan d.m.v. een pin betaling. (dit d.m.v. een mobiel pin apparaat met een maximum van € 2200,00 per pinpas) Betalingen per bank dienen minimaal 4 werkdagen voor levering op onze rekening te staan. Contante betaling bij aflevering is niet mogelijk.

Indien u niet in staat bent het openstaande bedrag te voldoen, zijn wij genoodzaakt de meubels mee retour te nemen. Daarnaast zijn wij genoodzaakt bij de volgende levering het bedrag van minimaal € 50,00 in rekening te brengen. Dit geldt tevens voor een verhuislift, hiervoor zal indien noodzakelijk bij een nieuwe afspraak ca. € 170,00 in rekening worden gebracht. Indien u de binnengekomen goederen niet binnen 14 dagen na overeengekomen aflevertijd wenst af te nemen, behouden wij het recht opslagkosten in rekening te brengen.

Tot slot: Door de jaren heen hebben wij veel ervaring opgedaan in het uitleveren van meubels. Wij dragen dan ook zorg voor een correcte afhandeling. Indien u niet tevreden bent over de bezorging, kunt u contact op nemen met het filiaal van aankoop.

Wij danken u voor uw medewerking en wensen u veel plezier met uw aankoop.